Za vas pripravljamo knjižnico s prilagojenim didaktičnim materialom, učili, diaktičnimi igrami in drugim zanimivimi materiali.  Otvoritev bo v četrtek, dne 30.11. 2017 ob 13.30 v avli Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Za lažjo organizacijo zbiramo prijave na elektronski naslov:

sc-compas@guest.arnes.si

Vabljeni!

mag. Mateja Šilc, vodja projekta