Spoštovani!

V sklopu Strokovnega centra COMP@S smo na OŠ dr. Ljudevita Pivka vzpostavili knjižnico za izposojo didaktičnega materiala s področja matematike, govora in jezika, zaznavanja in motorike.

Starši in strokovni delavci ste vabljeni vsak 1. četrtek v mesecu od 13.00 do 14.00 ure in vsak 3. četrtek v mesecu od 15.00 do 16.30 ure, da nas obiščete.

 

1. teden v mesecu (od 13.00 do 14.00)

7. 2. 2019

7. 3. 2019

4. 4. 2019

9. 5. 2019

6. 6. 2019

3. teden v mesecu (od 15.00 do 16.30)

28. 2. 2019

21. 3. 2019

18. 4. 2019

23. 5. 2019

20. 6. 2019

Nabor didaktičnega materiala si lahko ogledate v katalogu na naslednji povezavi:

http://sc-compas.si/didakticni-material-os-ljudevita-pivka-ptuj/

Tanja Nikolovski, koordinator projekta COMP@S pri konzorcijskem partnerju

 

Vesna Horvat, svetovanje in strokovna podpora pri izposoji didaktičnega materiala

mag. Lidija Hameršak Marin, ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka