Zaposleni

Forum zaposlenih na projektu najdete tukaj.

STROKOVNI DELAVCI NALOGA V PROJEKTU
mag. Mateja Šilc, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora vodenje in koordiniranje projekta,  logopedska  diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, razvijanje strokovnega dela
Tamara Pernek, dipl. del. ter izvajanje delovne terapije in senzorne integracije
mag. Suzana Žunko, prof. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, razvijanje strokovnega dela
Nastja Beljev, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike razvijanje strokovnega dela,  specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
Zvonko Pušnik, prof. lik. um. z def. dokvalifikacijo izvajanje likovne terapije, razvijanje strokovnega dela, svetovanje in strokovna podpora
Katarina Mihajlovič, univ. dipl. psihologinja vzpostavitev inkluzivnih timov, razvoj strokovnega dela, svetovanje in strokovna podpora, delo z vrstniki
Zdenka Černelič, univ. dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (delavnice za otroci s PP in vrstnike)
Branka Orož, univ. dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (skupine staršev za samopomoč, svetovanje strokovnim delavcem)
Janko Stergar, mag. sup., os. in org. svet. in prof. soc. in zgo., mediator, družinski mediator svetovanje in strokovna podpora (predavanje, seminarji, delavnice)
Maja Verhovnik, prof. spec. in reh. ped svetovanje in strokovna podpora (skupine staršev za samopomoč, svetovanje st. delavcem)
Kristina Višaticki, dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (delavnice za otroci s PP in vrstnike)
Sonja Tarča, prof. def spec. ped. diagnostika, svetovanje in strokovna pomoč, neposredno delo z učenci
Jasmina Petovar,  dipl. del. ter. neposredno delo z otroci s PP, svetovanje staršem, strokovnim delavcem
Tanja Nikolovski, specialna pedagoginja koordinator projekta pri konzorcijskem partnerju, svetovanje in strokovna podpora staršem
Barbara Žnidarko, prof. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, neposredno strokovno delo z otroki
Vesna Horvat, prof. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
Tina Rajh,  prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, neposredno strokovno delo z otroki
Nataša Pihler Brumen, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora logopedska  diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, neposredno strokovno delo z otroki
Blažka Gaberc, profesorica logopedinja in surdopedagoginja  izvajanje glasbene terapije, logopedske obravnave