Zaposleni

Forum zaposlenih na projektu najdete tukaj.

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
STROKOVNI DELAVCI PODROČJE DELA
mag. Suzana Žunko, prof. def. vodenje in koordiniranje projekta, specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, razvijanje strokovnega dela
Nastja Beljev, prof. def. Neurofeedback terapija, razvijanje strokovnega dela,  specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
Zvonko Pušnik, prof. lik. um. z def. dokvalifikacijo izvajanje likovne terapije, razvijanje strokovnega dela, svetovanje in strokovna podpora.
Tamara Pernek, dipl. del. ter. s specialnim znanjem iz senzorne integracije, strokovnjak za avtizem izvajanje delovne terapije in senzorne integracije
Blažka Gaberc,  prof. logoped. in surdoped. (UN) logopedska  diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
STROKOVNI DELAVCI PODROČJE DELA
Sara Mičič, mag. psih. vzpostavitev inkluzivnih timov, razvoj strokovnega dela, svetovanje in strokovna podpora, delo z vrstniki
Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica
STROKOVNI DELAVCI PODROČJE DELA
Zdenka Černelič, univ. dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (delavnice za otroci s PP in vrstnike)
Branka Orož, univ. dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (skupine staršev za samopomoč, svetovanje strokovnim delavcem)
Janko Stergar, prof. soc. in zgo., mag., sup. ost. in org. svet. svetovanje in strokovna podpora (predavanje, seminarji, delavnice)
Maja Verhovnik, prof. spec. in reh. ped svetovanje in strokovna podpora (skupine staršev za samopomoč, svetovanje st. delavcem)
 Kristina Višaticki, dipl. soc. ped. svetovanje in strokovna podpora (delavnice za otroci s PP in vrstnike)
Sonja Tarča, prof. def spec. ped. diagnostika, svetovanje in strokovna pomoč, neposredno delo z učenci
Jasmina Petovar,  dipl. del. ter. neposredno delo z otroci s PP, svetovanje staršem, strokovnim delavcem
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
STROKOVNI DELAVCI PODROČJE DELA
Tanja Nikolovski, prof. def. koordinator projekta pri konzorcijskem partnerju
Barbara Žnidarko, prof. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
Vesna Horvat, prof. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora,  izposoja, vodenje, urejanje knjižnice didaktičnega materiala
Tina Rajh,  prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
 Saša Fišter, uni. dipl. medijska komunikologinja programiranje in izdelava e-gradiv
Anja Lukman,   prof. logoped. in surdoped. (UN) logopedska  diagnostika, svetovanje in strokovna podpora
 Nataša Zavec Erman, dipl. def. specialno-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora