Specialno pedagoška obravnava

Specialno pedagoška obravnava obsega specialno pedagoške preglede otrok in mladostnikov (odkrivanje težav), individualno ali skupinsko pomoč otrokom in mladostnikom, odkrivanje potrebnih prilagoditev, svetovanje staršem za delo doma, priprava programa dela z otrokom ozirom mladostnikom, izdelavo specialno pedagoškega poročila za otroka oziroma mladostnika in pomoč pri izdelavi didaktičnega materiala, prilagojenega posameznemu otroku oziroma mladostniku.