Specialno pedagoško jahanje

Konji so veliki, a hkrati zelo nežni in plašni. Kot mi, naši mladostniki in naši otroci. Potrebujejo našo naklonjenost in odlično se odzivajo nanjo. Toliko skupnega imamo in tako globoko se začutimo. Ob konju, s konjem, na konju in s pomočjo konja se spontano učimo graditi odnose, sodelovati v skupini in ustvarjalno reševati težave.

Skrbeti za konja, ga negovati, hraniti, jahati brez sedla – vse to ne gre brez zaupanja, prijateljstva in odprte komunikacije.

Terapija s pomočjo konja je metoda s katero se izkoristi konjevo gibanje za izboljšanje otrokove drže, koordinacije, ravnotežja in celostne funkcije. konjevo gibanje povzroči avtomatske reakcije, kjer se otrok ves čas prilagaja gibanju konja in pri tem ohranja aktiven položaj telesa. Gibanje konja ima zelo podobne značilnosti človeški hoji, kar se prenaša na jahača. Aktivnosti s pomočjo konja zajemajo druženje, razvedrilo, sprostitev, splošna znanja o konju, znanja o negi in skrbi za konja, širjenje prijateljskih vezi v smislu skupinskih aktivnosti s konjem, vse do prehoda v terapevtski del obravnave do športno rekreativnega jahanja za otroke s posebnimi potrebami, do psihosocialnih in pedagoških aktivnosti s pomočjo konja. Aktivnosti in terapija s pomočjo konja je celostno naravnana saj posega na področje senzomotoričnega, kognitivnega, psihosocialnega, in telesnega razvoja.

Dejavnost poteka po dogovoru med 16.00 in 18.00 uro.

Izvajalki: Tamara Tomašič in Pegi Zakrajšek Stergar