Delovna terapija

Delovno terapijo izvajamo po konceptu razvojno nevrološke obravnave (RNO) in senzorne integracije. Svetujemo tudi pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov.

Posegamo na vsa področja dnevnih aktivnosti:

 • učenje oblačenja in slačenja,
 • učenje ustne higiene,
 • učenje hranjenja in prehranjevanja,
 • skrb za urejen videz,
 • učenje samostojnega kopanja in tuširanja,
 • učenje nege osebnih pripomočkov
 • gospodinjske aktivnosti,
 • trening uporabe komunikacijskih pripomočkov,
 • učenje nakupovanja in plačevanja,
 • obvladovanje ožjega in širšega okolja..

Delovna terapija zajema tudi aktivnosti prostega časa (interesne dejavnosti in igro) in delo za potrebe pouka:

 • trening grafomotoričnih spretnosti,
 • prilagajanje in svetovanje pri izbiri šolske opreme,
 • učenje dela z računalnikom,
 • trening uporabe prilagojenih pripomočkov za roko; jedilni pribor, kozarec, tipkovnica, računalniška miška,…