Glasbena terapija

Z glasbeno terapijo bomo spodbujali celosten razvoj otroka, saj predstavlja terapija obliko komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje osebe. Gre za celosten učni pristop, kjer sledimo otrokovemu razvoju in sposobnostim. Ves proces glasbene vzgoje je osnovan tako, da nikakor ne preobremeni otroka, ampak mu nudi dodatno možnost poglobljenega glasbenega, socialnega in splošnega razvoja. Cilj glasbene dejavnosti je voditi glasbeni razvoj, ki posnema napredovanje v maternem jeziku. Otrok pridobiva pozitivne glasbene izkušnje v strukturiranem učnem okolju. Preko glasbenih sposobnosti in veščin posredno razvijamo pri otrocih tudi tiste sposobnosti, ki pripomorejo k uspešnemu začetku usvajana tehnike branja in pisanja; vplivamo torej na doseganje akademskih znanj.