Likovna terapija

Namen likovne terapije ni učenje likovnih spretnosti ali ustvarjanje lepih izdelkov, temveč podpora učencu, da izrazi in ozavesti svoje občutke, čustva in razmišljanja, da bi bolje razumel sebe in svojo okolico. S pomočjo likovnega izražanja se uči samostojnosti in odgovornosti ter tako prevzame nadzor nad lastnim življenjem. Za likovnega terapevta je izredno pomembno, da spremlja in razume potek likovnega izražanja, da torej ne polaga vse pozornosti zgolj na končni rezultat (izdelek), temveč upošteva proces. Likovna terapija poudarja proces osebnega raziskovanja, ki ne vsebuje modelov, ki bi jim klient lahko sledil ali primerov, ki bi jih lahko posnemal. Je iskanje lastnih podob in simbolov, včasih tudi pot v neznano. Posamezna motnja se lahko na risbi izrazi na več načinov in vsaka lastnost na risbi ima lahko več interpretacij. Zato je ključno, da lastnosti risbe razumemo v kontekstu testiranca.