Senzorna integracija

Podpora na področju senzorne integracije obsega diagnosticiranje senzornega sistema (vestibularnost, propriocepcija, taktolnost, slušni in vidni sistem) in senzorne integracije pri otroku, predstavitev ocene staršem in strokovnim delavcem, obravnavo otroka/mladostnika s težavami na področju senzorne integacije, edukacijo otrokovega okolja glede senzorne integracije in vpliva deficitov senzornega sistema na delovanje otroka/mladostnika v okolju, edukacijo staršev in strokovnih delavcev glede spodbujanja razvoja senzorne integracije in modifikacij v okolju, z namenom podpore otroku/mladostniku z deficiti na področju senzorike. V program terapije senzorne integracije so vključeni otroci z motnjami in težavami v delovanju senzorne integracije, samoregulacije, motnje mišičnega tonusa, težave pri fino- in grobi motoriki, motnje načrtovanja motorike, slabe organizacije vedenja ter zaznavanja, motnje pozornosti in težavnosti igranja. Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije pomaga otroku/mladostniku s posebnimi potrebami izboljšati funkcionalne in prilagoditvene sposobnosti, povečati samozavest in samospoštovanje, izboljšati kognitivne in govorne sposobnosti in razvijati osebne in socialne veščine. Posredno torej vplivamo na izboljšanje akademskih znanj in uspehov.