Tiflopedagoška obravnava

Tiflopedagog zagotavlja dodatno strokovno pomoč ter poučevanje specialno pedagoških znanj in spretnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo. Njegova zelo pomembna naloga je nudenje pomoči in podpore staršem otroka ter aktivno sodelovanje z njimi. Obenem svetuje učiteljem in drugim strokovnim delavcem glede načrtovanja pouka, specializirane opreme, prilagajanja metod in didaktičnih pripomočkov. Tiflopedagog organizira in izvaja seminarje, tečajne oblike dela, tematske delavnice, športne aktivnosti za  ožjo in širšo javnost (vrstnike, učitelje, vzgojitelje, družine, sorodnike, člane društva, strokovne delavce…).

Tiflopedagog bo nudil pomoč in podporo otrokom s slepoto in slabovidnostjo na naslednjih področjih:

 • funkcionalna ocena vida,
 • zgodnja intervencija, vaje vida,
 • vsakodnevne veščine,
 • uporaba pomožne in podporne tehnologije,
 • prilagoditve prostorov,
 • kompenzatorne akademske spretnosti (vključujoč tehnike komunikacije- brajica),
 • socialne veščine,
 • rekreacijske in prostočasne aktivnosti,
 • senzorne spretnosti,
 • poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje,
 • veščine samozagovorništva,
 • veščine orientacije in mobilnosti.