Naloge v škatli

KAJ SO NALOGE V ŠKATLI?
Naloge v škatli so zasnovane po principu ShoeboxTasks. Škatle so zasnovane kot posamezne aktivnosti in vsebujejo vse, kar otrok potrebuje za izvedbo posamezne aktivnosti. S pomočjo nalog v škatli lahko otrok uri različne spretnosti.. Več o tem na tej povezavi: KAJ SO NALOGE V ŠKATLI
Spodaj so na kratko predstavljene didaktične škatle in pripomočki, ki si jih lahko sami izdelate. Podrobna navodila so zapisana v posameznih dokumentih.

Pisanje zlogov in besed

Branje zlogov

Dostopnost