Izposoja didaktičnih pripomočkov, učil in opreme

Od novembra 2017 si bodo lahko sodelujoče inštitucije pri nas izposodile didaktične pripomočke, učila in opremo za razvijanje različnih sposobnosti na področjih:

  • vida
  • sluha
  • vestibularnega sistema
  • taktilnega sistema
  • propriocepcije
  • motorike
  • spoznavanja
  • komunikacije
  • socializacije
  • samostojnosti

Ob izposoji nudimo tudi strokovno svetovanje.