Izposoja didaktičnih pripomočkov, učil in opreme na OŠ Gustava Šiliha Maribor

Knjižnica didaktičnega materiala in učil se nahaja na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor. Izposoja je omogočena vsem ustanovam, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju.

Za zunanje strokovne delavce bo potekala izposoja 1x mesečno, in sicer med 16.00 in 17.00. Termini:

  • 18. 1. 2018
  • 15. 2. 2018
  • 22. 3. 2018
  • 19. 4. 2018
  • 17. 5. 2018

Izposojo predhodno najavite na e-naslov: simona.rap@guest.arnes.si 

Prelistajte naš seznam didaktičnih pripomočkov, učil in opreme: Seznam pripomočkov- Comp@s

Ob izposoji nudimo tudi strokovno svetovanje.

Knjižničarka: Simona Rap 

Vodja projekta: mag. Mateja Šilc