Izposoja didaktičnih pripomočkov, učil in opreme

Knjižnica didaktičnega materiala in učil se nahaja na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor. Izposoja je omogočena vsem ustanovam, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju.

Za zunanje strokovne delavce bo potekala izposoja 1x mesečno, in sicer med 16.00 in 17.00. Termini:

  • 18. 1. 2018
  • 15. 2. 2018
  • 22. 3. 2018
  • 19. 4. 2018
  • 17. 5. 2018

Izposojo predhodno najavite na e-naslov: simona.rap@guest.arnes.si 

Prelistajte naš seznam didaktičnih pripomočkov, učil in opreme: Seznam pripomočkov

Ob izposoji nudimo tudi strokovno svetovanje.

Knjižničarka: Simona Rap 

Vodja projekta: mag. Mateja Šilc