Strokovni center, ki deluje na OŠ Gustava Šiliha Maribor (od leta 2017 do oktobra 2020 je izvajal aktivnosti skupaj s konzorcijskimi partnerji: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Minke namestnik Sonje Slovenska Bistrica, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor v okviru projekta, kot del mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam) ostaja del dejavnosti šole in nadaljuje z aktivnostmi tudi v šolskem letu 2020/21.

KONTAKT

Pokličete nas lahko po telefonu:
  • 02/ 429 25 21 (tajništvo šole),
  • 02/ 429 25 29  (Suzana Žunko Vogrinc, strokovna delavka centra Comp▲s),
  • 041 335 828  (Sara Mičič, strokovna delavka centra Comp▲s)

 

Ali nam pišete:

Za ustanove oddaljene od OŠ Gustava Šiliha Maribor do 30 kilometrov, vse stroške storitve pokriva OŠ Gustava Šiliha Maribor, za bolj oddaljene VI ustanove so storitve brezplačne, ustanova plača le potne stroške strokovnega delavca centra.

Dostopnost