Slovenski jezik

BESEDIŠČE ŽIVALI

ZLOGOVANJE

RIME

DREVO

NALOGE V ŠKATLI:

Naloge v škatli so zasnovane po principu ShoeboxTasks. Škatle so zasnovane kot posamezne aktivnosti in vsebujejo vse, kar otrok potrebuje za izvedbo posamezne aktivnosti. S pomočjo nalog v škatli lahko otrok uri različne spretnosti.

Za izdelavo naloge potrebujemo škatlo od čevljev, nato pa še različni material, ki pa je odvisen od same aktivnosti (na primer: lončke, sličice, ježke, drobne predmete…).

PRVI GLAS

ZLOGOVANJE

Dostopnost