Didaktične škatle

KAJ SO DIDAKTIČNE ŠKATLE?
Didaktične škatle so namenjen razvijanju najrazličnejših spretnosti in veščin. Aktivnosti, ki jih pripravimo za otroke, lahko hranimo v škatli in so tako vedno pripravljane kadar si jih zaželijo. Prav tako pa se na ta način ne zgublja droben material posamezne naloge. Ko otrok z aktivnostjo zaključi, škatlo pospravi in je tako pripravljena za naslednjič, ko jo bo želel ponovno uporabiti.
Delo s pomočjo škatle je lahko za otroke veliko večje motivacijsko sredstvo, kot reševanje delovnih listov. Več o tem na tej povezavi: KAJ SO DIDAKTIČNE ŠKATLE?
Spodaj so na kratko predstavljene didaktične škatle in pripomočki, ki si jih lahko sami izdelate. Podrobna navodila so zapisana v posameznih dokumentih.

Branje – slika – beseda, poved (sestavljanka)

Slika – MORSKA DEKLICA – slika – poved z obarvanimi zlogi

Slika – MORSKA DEKLICA – slika – poved

Slika – NA BAZENU – iskanje prvega glasu (A, E, I, O, U, M, V)

Slika – NA BAZENU – iskanje prvega glasu (A, E, O, U, M)

Slika – V PARKU – iskanje prvega glasu (A, E, I, O, U, M, V)

Slika – VEVERICA IN SINICA – slika – beseda

Slika – ZIMA – slika – beseda

DREVO – oblikovanje črk

Kaj kdo dela – utrjevanje glagolov

Pripomoček za pomoč pri računanju (do 10)

Razrezanke iz koledarja

Semafor – prepoznavanje glasov v besedi

ŠTEJEM DO 10

ŠTEVILA DO 10 IN 20 – jajčne škatle

Utrjevanje predlogov

Zlogovanje

Dostopnost