Prelistajte naš seznam didaktičnih pripomočkov, učil in opreme: Katalog didaktičnih pripomočkov

Zbornik mednarodne strokovne konference: Kam kaže kompas? Inovativni pristopi strokovne podpore otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.

Priročnik za učitelje:

Vsebinsko poročilo 2017

Vsebinsko poročilo projekt Comp@s 2018

Vsebinsko poročilo Comp@s 2019

Vsebinsko poročilo Comp@s 2020

Zaključno poročilo Comp@s 2020

Zaključna predstavitev projekta Comp@s

Literatura in koristne povezave:

Interno gradivo zaposlenih na projektu najdete tukaj.

Dostopnost